Esma’ül Hüsnâ Serisi #45: Mucîb

0
  Mücîb, kabul etmek ve cevap vermek anlamına gelen “İcabet” mastarından bir ism-i fâildir. Bu bağlamda El-Mücîb “Duaları kabul eden, istekleri yerine getiren, sıkıntıları gideren”...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #44: Rakîb

0
  Rakîb, murakabe, gözetleme ve kontrol etme anlamına gelen “rkb” kökünden meydana gelmiştir. Bu bağlamda er-Rakîb “Her şeyi görüp gözeten, tüm işleri denetim altında tutan” ...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #43: Kerîm

0
  Kerîm, cömert, faziletli ve şerefli anlamına gelen “krm” kökünden türetilmiştir. Bu bağlamda el-Kerîm “Lütfu ve ihsanı bol olan, hiçbir karşılık beklemeden ikram eden, cezalandırmaya...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #42: Celîl

0
  Rivâyete göre, hükümdarın biri dillere destan muhteşem bir saray yaptırmıştı. Öyle ki, sarayın her odası ayrı bir güzellik sergisi, her köşesi ince ince işlenmiş...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #41: Hasîb

0
  Zengin tüccarın biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan öyle çok korkuyormuş ki, halkın huzuruna çıkıp “Öldüğüm geceyi kim kabirde sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #40: Mukit

0
  Mukit, “kut ve gıda vermek” anlamına gelen ‘ikâte’ fiilinden türemiştir. Bu bağlamda el-Mukit “Bedenlerin ve ruhların azığını yaratıp, önlerine veren” demektir. Yani Mukit olan Allah,...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #39: Hafîz

0
  Hafîz, muhafaza etmek ve hatırda tutmak anlıma gelen “hıfz” kökünden türemiş bir kelimedir. Bu bağlamda el-Hafîz “Hakiki ve mutlak muhafaza edici, her şeyi koruyup...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #38: Kebir

0
  Rabbim sen ne verirsen hayırlısını verirsin, her şey benim kabulüm demek. Ve son olarak “Allahuekber” ile kapanışların en güzeli. “Allah her şeyden büyüktür” diyerek...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #37: Aliyy

0
  Aliyy, “yükseklik ve yücelik” anlamlarına gelen “A’lâ” kökünden türetilmiş bir isimdir. Ve El-Aliyy, “Yüceliğinin eşi, benzeri ve dengi olmayan, her şeyden yüce” demektir. El-Aliyy...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #36: Şekûr

0
  Şekûr ism-i şerifi, شَكَرَ (şekere) fiilinden türemiş mübalağalı ism-i faildir. Mübalağalı ism-i failler, bir varlıkta bir özelliğin çok fazla bulunduğunu ve bir kimsenin bir...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #35: Ğafur

0
  Ğafur, “kirlenmekten korunmak maksadıyla bir şeyin üstünü örtmek” anlamına gelen Ğafr kelimesinden türetilmiştir. Daha önce öğrendiğimiz El-Gaffar ismi gibi, El-Ğafur da “Kulunu korumak için her türlü...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #34: Azîm

0
  İbrahim (a.s.), putperest bir kavmin içerisinde doğmuş olsa da etrafındaki insanların ilah kabul ettiği tanrılara inanmıyordu. Babası ve kavminin ileri gelenleri, yerleri ve gökleri...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #33: Halîm

0
  Halîm, “hoşgörülü, yumuşak huylu, tahammülü ve affediciliği yüksek” anlamındaki “Hilm” kökünden türetilmiştir. Bu bağlamda El-Halîm “Hep yumuşak davranan, cezalandırmakta ve gazapta acele etmeyen, kızdıklarına...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #32: Habîr

1
  Habîr, “bir vakıanın anlatılması, ayrıntılarının bildirilmesi” anlamındaki “haber” kökünden türetilmiştir. Bu bağlamda El-Habîr, “Kâinattaki her şeyden haberdar olan, olayların iç yüzünü ve gizli taraflarını...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #31: Latîf

1
  Lâtif, “her şeyi en ince ayrıntısıyla bilen” anlamındaki “Lutf” yahut “Letâfet” köklerinden türetilmiştir. Bu bağlamda El-Lâtif “Yarattıklarının ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar bilen, en...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #30: Adl

1
  Adl “iki şeyi birbirine dengelemek, birbirinin benzerini yapmak, her şeyi yerli yerine koymak, haklıya hakkını vermek, suçluya cezasını vermek” gibi birden çok anlama gelen...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #29: Hakem

1
  Hakem, “bir şeyi ıslah etmek, herhangi bir yanlışı önlemek, dengeli davranmak, isabetli karar vermek” anlamındaki “Hakame” kökünden türetilmiştir. Bu bağlamda El-Hakem “Son hükmü veren,...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #28: Basîr

0
  Günlerden bir gün, Üftâde Hazretleri tüm talebelerinin eline bir tavuk verdi. Ve onlara “Bu tavukları hiç kimsenin görmediği bir yerde kesip bana getirin!” dedi....

Esma’ül Hüsnâ Serisi #27: Semî

1
  Dervişin biri, her gece uykusundan uyanarak bir köşeye çekilir ve uzun bir müddet “Allah” diye diye içinden zikirde bulunurmuş. Bu zikir onu öyle mutlu...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #25-26: Mu’izz – Muzil

1
  El-Mu’izz, izzet anlamına gelen “İzz” kökünden türetilmiştir. Aziz ve şerefli kılan, yükselten anlamına gelir. El-Muzil ise zillete düşüren ve hakir duruma getiren demektir. Bu...