Esma’ül Hüsnâ Serisi #23-24: Râfi – Hâfid

1
  Er-Râfi, kaldırmak, yükseltmek anlamındaki “Ref”  masdarından isim olup, yukarı kaldıran, yükselten, yücelten, şan ve şeref sahibi kılananlamına gelmektedir. El-Hâfid ise indirmek, alçaltmak anlamındaki “Hafd”...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #21-22: Kâbız – Bâsıt

1
  El-Kâbız; almak, tutmak, daraltmak, kısmak anlamlarına gelen “kabz” masdarından sıfat isim olup, nimet ve rızıkları belli ölçüye göre veren, elinde tutan, ruhları bedenlerden alan...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #20: Alîm

1
  Uzun yıllar çocuk sahibi olamamış Hanne Validemiz, bir yavrusu olacağını öğrendiği an ona bir adak adamaya karar verir. Ama Hanne bilmez, Allah bilir. Ve...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #19: Fettah

1
  Fettah, “Kapalı olan bir şeyi açmak, birine yardım edip onu zafere ulaştırmak” gibi anlamlara gelen “Feth” kökünden meydana gelmiştir. El-Fettah ise “Kullarına rahmet ve...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #18: Rezzak

1
İbrahim ibn Ethem ile Şakik’ül Belhi bir gün Mekke’de karşılaşırlar. Şakik’i bitkin ve zayıflamış bir halde gören İbrahim  “Seni bu duruma getiren nedir?” diye...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #17: Vehhab

1
  Vehhab kelimesi, hibe etmek anlamındaki “Vehebe” kökünden gelmiştir. Buradan yola çıkarak El Vehhab isminin, “Hiçbir karşılık beklemeksizin kullarına bol bol ihsanda bulunan, her türlü...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #16: Kahhar

2
    Kahhar kelimesi, yenmek ve üstün gelmek anlamındaki Kahr kökünden gelmiştir. Bu bağlamda El Kahhar, Kudreti karşısında her şeyi aciz bırakan, düşmanlarını kahrederek zelil ve...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #15: Ğaffar

1
  Ğaffar kelimesi sözlükte “kirlenmekten korunmak maksadıyla bir şeyin üstünü örtmek” anlamına gelen, Ğafr kelimesinden gelmiştir. Buradan yola çıkarak anlıyoruz ki Ğaffar olan Allah, kulunu...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #14: Musavvir

1
  Musavvir, hem Arapça’da hem de Türkçe’de “şekil veren” demektir. Bu kelime “El Musavvir” olarak karşımıza çıktığında, mutlak yaratıcıya has bir özel isim haline gelir....

Esma’ül Hüsnâ Serisi #13: Bâri

1
  “Allah, eşyayı takdir etmesi ve bu takdire uygun olarak yaratması itibariyle Hâlık’tır. Onları yokluktan varlığa çıkarması itibariyle de Bârî’dir.” diyor İmam Gazâlî Hazretleri. Buradan...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #12: Hâlık

1
  Hâlık ismi, خلق (hâlk) kökünden türetilmiş. Hâlk ise bir şeyi takdir etmek, tasarlamak, ölçmek, biçmek, ona kimlik ve düzen vermek, ona bir şekil ve...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #11: Mütekebbir

1
  Mütekebbir,  Allah’ın azâmeti ve büyüklüğünü ancak kendi zâtına layık görmesi ve her hadisede büyüklüğünü göstermesidir. Yalnız akıl, Allah’ın bu büyüklüğünü anlamaktan acizdir. O’nu dünyada...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #10: Cebbâr

1
  Esma-ül Hüsnâ, bazı âlimler tarafından Celâl ve Cemâl isimler olmak üzere ayrı ayrı incelenmiştir. Cemâl ismi Allah’ın lütuf, şefkat, af, ihsan, cömertlik, ikram gibi...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #9: Aziz

1
  Hicretin 5. senesinde Benî Müstâlik gazvesinden hemen sonra, zafer kazanan müslümanlar Müreysi kuyusu başında dinlenme kararı almışlardı. Bu dinlenme sırasında biri ensardan, diğeri muhacirlerden...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #8: Müheymin

1
  Adamın birinin çok güzel bir atı varmış. Bu at öyle güzel öyle güzelmiş ki, tüm halk bu ata bakar bakar iç geçirirmiş. Şehrin tüm...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #7: Mü’min

0
  İçinde bulunduğumuz kainat aslında o kadar güvensiz ki, oradan oraya savrulmuyorsak tek sebebi Allah’tır. Dünya’nın dışındaki gezegenler, gezegenlerin etrafındaki yıldızlar, yıldızların arasından kayan meteorlar,...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #6: Selâm

0
  Rabbimizin Selâm ismini tek cümle ile açıklamak gerekirse “yarattıklarına esenlik veren, ayıplardan arınmış, cennettekilere selam eden” diyebiliriz. Fakat birçok kaynağı birleştirdiğimizde bu ismin, 5...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #5: Kuddûs

1
  Kuddûs ismi, Allah’ın bütün noksanlıklardan münezzeh ve mukaddes olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda bizleri temiz bir kul olmaya ve Allah’ın huzuruna tertemiz çıkmaya davet...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #4: Melik

1
  Allah’ın Melik ismini tam anlamıyla idrak edebilmek için önce bu kökten gelen ve Kur’an-ı Kerim’de de geçen diğer benzer isimleri anlamaya ihtiyacımız var. Biz...

Esma’ül Hüsnâ Serisi #3: Rahim

1
  “Bir gün Efendimiz, Muaz b. Cebel’e “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir?” diye sordu. Muaz, “Allah ve Resulü bilir.” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah...