Çarşamba, Nisan 21, 2021
Mecîd, “genişlik ve kerem” anlamı taşıyan “mecd” kökünden türetilmiştir. Bu bağlamda El Mecid, “Şan ve şöhret sahibi, büyüklük ve kudretine ulaşılamayan, her türlü övgüye layık olan” demektir.  El-Mecîd olan Allah;  kullarına şan şeref bahşeden, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce...
Vedûd, “çok seven ve çok sevilen” anlamlarına gelen “Vüdd” ve “meveddet” mastarından türemiş bir sıfattır. Bu bağlamda El Vedüd, “Müminleri çok seven, onlar tarafından da sevilmeye en layık olan.” anlamına gelir.  Bizler biliyoruz ki, Cenab-ı Hakk’ın kullarına olan sevgisi,...
Medine’de Zaferoğulları’ndan olan Tu’me bin Übeyrik isimli bir adam, bir gece vakti komşusuna ait olan zırhı çalmaya kalkışmış. Fakat zırh bir un çuvalının içerisinde saklandığı için, yol boyunca peşi sıra iz bırakmış. Arkasında kalan izi fark eden Tu’me bin...
  Vâsi, genişlik, zenginlik ve kudret gibi anlamlar taşıyan “Vüs’a” kökünden türetilmiştir. Bu bağlamda el-Vâsi  “Rahmeti, ilmi ve ihsanı her şeyi kapsayan ve kudretinin sınırı olmayan” demektir. Yani Vâsi olan Allah’ın rahmeti geniş ve sonsuzdur. Rızık imkânları genişletilebilirdir. İlmi ile...
  Mücîb, kabul etmek ve cevap vermek anlamına gelen “İcabet” mastarından bir ism-i fâildir. Bu bağlamda El-Mücîb “Duaları kabul eden, istekleri yerine getiren, sıkıntıları gideren” demektir. Aynı zamanda tafsilatlı olarak ele alındığında; “Duaların bazılarını ahirette, bazılarını dünyada kabul eden fakat...
  Rakîb, murakabe, gözetleme ve kontrol etme anlamına gelen “rkb” kökünden meydana gelmiştir. Bu bağlamda er-Rakîb “Her şeyi görüp gözeten, tüm işleri denetim altında tutan”  demektir.  Buradan anlıyoruz ki; Allah, yoktan yarattığı tüm varlıkları büyük küçük ayırt etmeden koruyup gözetendir. Uzayın...
  Kerîm, cömert, faziletli ve şerefli anlamına gelen “krm” kökünden türetilmiştir. Bu bağlamda el-Kerîm “Lütfu ve ihsanı bol olan, hiçbir karşılık beklemeden ikram eden, cezalandırmaya gücü yettiği halde affeden ve cömertliğinin sonu olmayan” demektir. Bu isim Allah için kullanıldığında ihsanı,...
  Rivâyete göre, hükümdarın biri dillere destan muhteşem bir saray yaptırmıştı. Öyle ki, sarayın her odası ayrı bir güzellik sergisi, her köşesi ince ince işlenmiş bir sanat eseri gibiydi. Hülâsa, kısa bir vakitte bu sarayın hususî özelliklerini tamamıyla anlatabilmek mümkün...
  Zengin tüccarın biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan öyle çok korkuyormuş ki, halkın huzuruna çıkıp “Öldüğüm geceyi kim kabirde sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlayacağım.” demiş. Ailesine bıraktığı vasiyetini de bu doğrultuda değiştirmiş. Ve vakti dolup da öldüğünde,...
  Mukit, “kut ve gıda vermek” anlamına gelen ‘ikâte’ fiilinden türemiştir. Bu bağlamda el-Mukit “Bedenlerin ve ruhların azığını yaratıp, önlerine veren” demektir. Yani Mukit olan Allah, mahlûkatı yarattığı gibi içindeki rızıkları da yaratmış ve yarattıklarını da azıksız bırakmamıştır. Esma’ül Hüsnâ âlimlerince bu...

SOSYAL MEDYA

63,200TakipçilerTakip Et
6,900TakipçilerTakip Et

POPÜLER YAZILAR